Rezerwuj reserve

AQUA AEROBIC

 

godziny aqua aerobicu

Informujemy, że zajęcia aqua aerobicu odbywają się :
 
 - w poniedziałki o godzinie 17:00 i 18:00;
 
 - w środy o godzinie 18:00 i 19:00.

 

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Zajęcia odbywają się dla grup minimum 3-osobowych.
 
 Serdecznie zapraszamy.  

 

 

 

 

 

Komunikaty dla pływających :

 

12.10.2017

 

1. Ostatnia ocena jakości wody na pływalni dokonana przez

Labolatorium BIOCHEMIK

 

2. Spełnienie przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach, dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1

 

 

3. Podjęte działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni

 

 

a.d.1. 26.09.2017

 

 

a.d.2. Parametry zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia

 

 

a.d.3. N/A